خانه اخبار ویژه تصاویر/ ساعتی که یک گاو ۵۰ سال پیش بلعیده بود، پیدا شد!