خانه اخبار ویژه تصاویر/ستاره ۸۰ساله سینما از فرزند ۱۰ماهه‌اش رونمایی کرد