خانه اخبار ویژه تصاویر/سریع‌ترین خودروی ایرانی در مقابل سریع‌ترین خودروی جهان