خانه اخبار ویژه تصاویر/ سشوار در دوره‌ای که نگران پختن سر زیر آن بودند!