خانه اخبار ویژه تصاویر/ سفر انتخاباتی «جلیلی» به یزد