خانه اخبار ویژه تصاویر/ سفر انتخاباتی «مسعود پزشکیان» به شیراز