خانه اخبار استانی تصاویر/ سفر رییس سازمان انرژی اتمی به بوشهر