خانه اخبار استانی تصاویر/ سفر معاون اجرایی رییس جمهور به استان بوشهر