خانه اخبار استانی تصاویر/ سینه زنی بوشهری در شب شهادت امام علی (ع)