خانه اخبار ویژه تصاویر/ شیخ زکزاکی و همسرش در کنگره بزرگداشت مصباح یزدی