خانه اخبار ویژه تصاویر/ شیره پزی در روستای تاریخی هزاوه