خانه اخبار ویژه تصاویر/ ضیافت افطاری فلسطینی در تهران