خانه اخبار ویژه تصاویر/ طرح جمع آوری معتادان متجاهر در پایتخت