خانه اخبار ویژه تصاویر/ عبور خنده‌دار بابون‌ها از رودخانه مملو از تمساح