خانه اخبار ویژه تصاویر/ علیرضا بیرانوند؛ سوپرمن ایرانی