خانه اخبار ویژه تصاویر/عکس یک دبیرستان دخترانه در تهران ۹۰ سال پیش