خانه اخبار ویژه تصاویر/ عیادت وزیر کشور از مجروحان حادثه تروریستی کرمان