خانه اخبار ویژه تصاویر/ فعالیت مجدد جایگاه‌های بنزین خراسان رضوی