خانه اخبار ویژه تصاویر/ مائده و میثمِ زخم‌کاری در اکران «آبی روشن»