خانه اخبار ویژه تصاویر/ ماجرای عجیب و تراژیک دختری که بدون بینی به دنیا آمد