خانه اخبار ویژه تصاویر/ ماجرای پرستش یک درخت توسط بختیاری‌ها