خانه اخبار ویژه تصاویر/ مجلس در سوگ رئیس‌جمهور شهید و هیأت همراه