خانه اخبار ویژه تصاویر/ مراسم خاکسپاری پیکر پردیس افکاری