خانه اخبار ویژه تصاویر/ مراسم ختم مادر میثاقی با حضور اهالی فوتبال