خانه اخبار ویژه تصاویر/ مراسم ختم مادر همسر منوچهر متکی