خانه اخبار ویژه تصاویر/ مراسم یادبود امیربانو کریمی