خانه اخبار ویژه تصاویر/ مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری در منطقه عشایری