خانه اخبار ویژه تصاویر/ مردم به ۱۳ بدر «نه» گفتند؟