خانه اخبار ویژه تصاویر/ مردم در سواحل انزلی ۸۰ سال قبل