خانه اخبار کادر قرمز تصاویر/ مردم غزه در حال ترک خانه‌های خود هستند