خانه اخبار ویژه تصاویر/ مسافران نوروزی در دریاچه توشن گرگان