خانه اخبار ویژه تصاویر/ مسافران نوروزی در کنار رودخانه دز