خانه اخبار ویژه تصاویر/ منجیل، شهر توربین‌های بادی ایران