خانه اخبار ویژه تصاویر/ مهاجرت گوزن‌های شمالی با عبور از یخچال‌ها و آبدره‌ها