خانه اخبار ویژه تصاویر/ موزه مومیایی، مورد علاقه گردشگری باستان شناسی در مصر