خانه اخبار ویژه تصاویر/ ناطق نوری و محسن هاشمی در مراسم سالگرد شهید مطهری