خانه اخبار ویژه تصاویر/ نتانیاهو اول محاکمه، بعد اعدام شد