خانه اخبار ویژه تصاویر/ نشست انتخاباتی «پزشکیان» در اتاق بازرگانی