خانه اخبار ویژه تصاویر/ نمایش جذاب ۵۷ سالگی پیکان در چهلستونِ اصفهان