خانه اخبار ویژه تصاویر/ نمایش قدیمی‌ترین نسخه قرآن در جهان