خانه اخبار ویژه تصاویر/ نورپردازی برج آزادی در حمایت از حمله به اسرائیل