خانه اخبار ویژه تصاویر/ نیسان قشقایی ۲۰۲۵ به میدان آمد