خانه اخبار ویژه تصاویر/ همایش انتخاباتی زنان حامی «مسعود پزشکیان»