خانه اخبار ویژه تصاویر/ همایش نکوداشت وکلای شرعی امام خمینی