خانه اخبار ویژه تصاویر/ هنرمندان و وزیر ارشاد در مراسم یادبود شهید رئیسی