خانه اخبار ویژه تصاویر/ وداع با پیکر معلم شهید پس از ۳۹ سال