خانه اخبار ویژه تصاویر/ ورود کاروان سپاهان به اربیل عراق