خانه اخبار ویژه تصاویر/ وضعیت درختان پارک جنگلی چیتگر