خانه اخبار ویژه تصاویر/ پایان نمایشگاه فناوری‌ نانو