خانه اخبار ویژه تصاویر/ پدیدار شدن رنگین کمانی زیبا در اتوبان چمران تهران